Kontakty

Kontakty spoločnosti Labioma s.r.o.

Názov spoločnosti: Labioma s.r.o.

Adresa: Dunajská 8, 811 08 Bratislava

Kontaktná osoba: p. Martina Lomenová - +421 910 500 454

Email: martina.lomenova@labioma.sk, waterwipes@labioma.sk, talianskadrogeria@gmail.com


Fakturačné údaje:

Labioma s.r.o.

Dunajská 8, 811 08 Bratislava

Okr.súd Bratislava I., Oddiel:Sro, Vložka č.: 37939/T

IČO: 44 163 304

DIČ: 2022612966

Číslo účtu: 4069181856/0200

IBAN: SK11 0200 0000 0040 6918 1856